Mashabela

St. Michael (1958)

PO Box 83, Marishane 1064. Tel: 013 219 7185, Fax: 013 219 7152

COMMUNITIES

Apel, Eenkantaan, GaNkoana, Kome, Loopspruit, GaMachacha, Mahlolwaneng, GaMarishane, Masehlaneng, Masemola, Mashoanyaneng, Mathapisa, Mogalatšane, Mohlaletsi, Molebeledi, GaNchabeleng, GaPhaahla, GaRadingwana, Rusplaats, Semahlakole, Setlabosoane, Thabampšhe, Tisane, Vlakplaats.